— Qui som?

Som una entitat amb més de cent anys d’història. Lluitem cada dia per una societat justa on puguem aportar el nostre esperit de servei i ajudem a erradicar la pobresa i l’exclusió social, la violència de gènere i qualsevol forma de discriminació.

La nostra Fundació està integrada per persones voluntàries i professionals compromesos amb el nostre entorn social. Actuem pel dret d’autosuficiència de totes les persones, especialment les més vulnerables i desfavorides, treballant per un present digne i un futur d’oportunitats.

Aspirem a participar en la construcció d’una societat justa i solidària des d’una opció preferencial per les persones i comunitats més vulnerables. A tal fi, posem els nostres coneixements, els mitjans materials i personals en col·laboració amb altres institucions públiques i privades. Junts, humanitzem la societat. Utilitzem cursos de formació, l’orientació laboral i acompanyament personal, l’esport, activitats lúdiques i culturals, la convivència i solidaritat amb els socis majors i malalts, la participació ciutadana, i el suport religiós. La Missió va orientada i estimulada pels principis evangèlics de l’amor cristià.

— Missió

Oferir un servei integral a les fronteres de l’exclusió, mostrant especial atenció al col·lectiu d’infància, joventut i als més vulnerables. Amb la formació, ajudem a construir un món més igualitari.

Des de la infància i des dels joves fins a la gent gran utilitzem cursos de formació, d’orientació i acompanyament personal, l’esport, les activitats lúdiques i culturals, la convivència i solidaritat, la participació ciutadana i el suport espiritual perquè els nostres usuaris tinguin la seva autonomia, un present digne i un futur d’oportunitats.

— Visió

Ser el primer referent a Balears en matèria d’inclusió i integració de persones en risc d’exclusió social i acompanyament de joves i majors.

— Valors

Els valors que impulsem emanen de la nostra centenària història. La nostra inspiració jesuítica és: “En tot estimar i servir”.

Acollida
Escolta activa
Defensa de la Mare Terra
Igualtat
Valor del treball
Dignitat
Discerniment
Compromís
Solidaritat
Transparència
Coherència
Responsabilitat
Professionalitat